Til hovedinnhold

Capture+: Biokull som bærekraftig klimatiltak for nullutslippsamfunnet

Capture+: Biokull som bærekraftig klimatiltak for nullutslippsamfunnet

Publisert 14. august 2014

Capture+ handler om å utvikle og implementere biokull som et klimatiltak i Norge. Biokull er identifisert som et klimatiltak med stor potensial, både internasjonalt og i Norge. Til tross for dette er denne effektive CO2-lagringsteknologien ikke tatt i bruk i noen større utstrekning i dag.

Norges første biokullanlegg på Skjærgaarden Gartneri i Vestfold. Video: Ingvil Snøfugl, SINTEF
Norges første biokullanlegg på Skjærgaarden Gartneri i Vestfold. Video: Ingvil Snøfugl, SINTEF

Biokull er trekull produsert fra biomasse med formål til å lagre karbon og forbedre jordsmonnet. Biokullteknologi gjør det mulig å fange betydelig mengde CO2 fra atmosfæren og lagre den som stabilt karbon i jorda. Dermed kan hastigheten av global oppvarming bremses opp.

Det tverrfaglige prosjektet Capture+ vil bidra til radikalt å forbedre pyrolyseprosessen som brukes for å fremstille biokull gjennom bruk av bioteknologi og nanoteknologi. Stor vekt legges på å integrere økonomiske, sosiale og politiske faktorer i teknologiutviklingen for å sikre akseptens og effektiv innføring av biokull i skogbruk og jordbruk

Hovedmålet med Capture+ er å utvikle biokull som et verktøy for å oppnå et nullutslippssamfunn, gjennom en tverrfaglig tilnærming i utviklingen, analysen og implementeringen av biokull i jordbruk og skogbruk.

Delmål

  • Forbedre de tekniske, økonomiske, politiske og sosiale faktorer som hindrer implementeringen av biokull i norsk jordbruk og skogbruk
  • Øke verdien av biokull/bio-olje gjennom prosessforbedringer basert på bioteknologi og nanoteknologi
  • Utvikle scenarier for hvordan biokull kan bli bærekraftig i Norge
  • Etablere en plattform som demonstrerer integrerte løsninger for biokullteknologi
  • Sikre kvaliteten på biokull med hensyn til karbonlagring og jordforbedring
  • Engasjere interessenter i implementeringsløpet for biokull
  • Øke bevisstheten av biokullets potensiale som en lavkostnadsteknologi for karbonlagring

Capture+ er et resultat av Idélab, en tverrfaglig workshop som ble gjennomført i regi av Forskningsrådet i januar 2014, der målet var å finne radikale løsninger for nullutslippssamfunnet med hjelp av muliggjørende teknologier.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådet (Bionær).

Samarbeidspartnere

 

Prosjektvarighet

01.05.2014 - 30.04.2017