Til hovedinnhold

Arctic Protection

Arctic Protection

Publisert 30. november 2015

Prosjektet Arctic Protection utvikler ny helhetlig arbeidsbekledning for petroleums-arbeidere i nordområdene. Bekledningen skal bidra til å opprettholde god yteevne og termisk komfort tross store variasjoner i omgivelseforhold (temperatur, vind) og arbeidsintensitet.

Foto: Wenaas

Arbeidsklær inkluderer i dette prosjektet personlig vernebekledning, samt produkter for beskyttelse av hode og hender. Prosjektet er nå i en fase der det jobbes med kommersialisering av den nye arbeidsbekledningen. Feltutprøvinger på Hammerfest LNG, Norne og Scarabeo8 ble gjennomført vinteren 2016, og de siste prototypene har vært gjennom evalueringstester i Arbeidsfysiologisk Laboratorium (kuldekammer) hos SINTEF avd. Helse i Trondheim sommer/høst 2016.

Aktivitetene innen norsk petroleumsindustri flyttes stadig lenger nordover, og den norske delen av Barentshavet representerer et stort potensiale for næringen. Aktiviteter året rundt i disse områdene innebærer større klimatiske utfordringer enn i områder lenger sør. Termisk beskyttelse av hode og hender er spesielt krevende. For å sikre at petroleumsarbeider kan arbeide trygt og effektivt i de utfordrende forholdene i nordområdene, har man hatt fokus på å utvikle praktiske og gode løsninger knyttet til:

  • termisk beskyttelse og temperaturregulering
  • effektiv og relevant funksjonalitet
  • god yteevne og arbeidskomfort
  • totalbeskyttelse og kompatibilitet

Prosjektet vil dokumentere at arbeidere kan arbeide sikkert og effektivt med den nye arbeidsbekledningen innenfor petroleumsnæringens anbefalte rammer for utendørs eksponeringstid. Prosjektet gjennomføres iht. en brukersentrert og forskningsbasert innovasjonsprosess. Sluttbrukere (offshore petroleumsarbeidere) har vært involvert gjennom hele innovasjons-prosessen, helt fra kartlegging av brukerbehov og til utvikling av løsninger og utprøving av prototyper. SINTEF har omfattende erfaring med utvikling av avanserte arbeidsklær for risikoutsatte grupper som arbeider i kulde. Sentrale deler av prosjektet vil være tverrfaglig samarbeid, fokus på kompatibilitet og totalbeskyttelse, og systematiske iterasjoner med utvikling av prototyper, brukerevalueringer og ytterligere forbedringer.

Wenaas (produsent), SINTEF (F&U-partner), Statoil og Eni Norge samarbeider for å fullføre innovasjonsprosjektet. Prosjektet er en del av Forskningsrådets program for petroleumsforskning, PETROMAKS 2. Prosjektet avsluttes i 1. kvartal 2017.

Prosjektvarighet

09.07.2014 - 31.12.2016