Til hovedinnhold

Arctic Protection

Arctic Protection

Publisert 30. november 2015

Prosjektet Arctic Protection utvikler ny helhetlig arbeidsbekledning for petroleumsarbeidere i nordområdene ved å anvende kunnskap fra Forskningsråds-prosjektet ColdWear. Wenaas (produsent av arbeidsklær), SINTEF (F&U-partner), Statoil og Eni Norge samarbeider for å fullføre innovasjonsprosjektet. Prosjektet er en del av Forskningsrådets program for petroleumsforskning, PETROMAKS 2. Prosjektet avsluttes i 1. kvartal 2017.

Foto: Wenaas

Arbeidsklær inkluderer i dette prosjektet personlig vernebekledning, samt produkter for beskyttelse av hode og hender. Prosjektet er nå i en fase der bekledningskonseptet evalueres i Arbeidsfysiologisk Laboratorium hos SINTEF avd. Helse i Trondheim. Feltutprøvinger på Hammerfest LNG, Norne og Scarabeo8 ble avsluttet i løpet av vinteren.

Aktivitetene innen norsk petroleumsindustri flyttes stadig lenger nordover, og den norske delen av Barentshavet representerer et stort potensiale for næringen. Aktiviteter året rundt i disse områdene innebærer større klimatiske utfordringer enn i områder lenger sør. Termisk beskyttelse av hode og hender er spesielt krevende. For å sikre at petroleumsarbeider kan arbeide trygt og effektivt i de utfordrende forholdene i nordområdene, har man hatt fokus på å utvikle praktiske og gode løsninger knyttet til:

  • termisk beskyttelse og temperaturregulering
  • effektiv og relevant funksjonalitet
  • god yteevne og arbeidskomfort
  • totalbeskyttelse og kompatibilitet

Prosjektet gjennomføres iht. en brukersentrert og forskningsbasert innovasjonsprosess. Sluttbrukere (offshore petroleumsarbeidere) har vært involvert gjennom hele innovasjons-prosessen, helt fra kartlegging av brukerbehov og til utvikling av løsninger og utprøving av prototyper. SINTEFs SmartWear-gruppe har omfattende erfaring med utvikling av avanserte arbeidsklær for risikoutsatte grupper som arbeider i kulde. Sentrale deler av prosjektet vil være tverrfaglig samarbeid, fokus på kompatibilitet og totalbeskyttelse, og systematiske iterasjoner med utvikling av prototyper, brukerevalueringer og ytterligere forbedringer.

Prosjektvarighet

09.07.2014 - 31.12.2016

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Prosjektansvarlig
Wenaas

 

Partnere
Statoil ASA
ENI Norge AS

 

Les mer om prosjektet i Gemini