Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

SFI Smart maritime

SFI Smart maritime

Seniorforsker
+47 930 59 823

Smart Maritime vil finne svar på hvordan det er mulig å oppnå økt energieffektivitet og reduserte utslipp innen den maritime sektoren.

Bilde av logoen til smart maritime

SFIen er ledet av MARINTEK og prosjektet vil vare i åtte år (2015 til 2023). Skipsfarten frakter hele 80-90 prosent av verdenshandelen og om Smart Maritime lykkes med sine målsettinger vil selv små forbedringer innen energieffektivitet på skip gjøre store utslag miljøvemessig og være et viktig bidrag til "det grønne skiftet" internasjonalt.
Les mer om storsatsningen her