Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

SINMOD i media

SINMOD i media

Modellering av lusespredning i Chile (Intrafish, Gemini)

Modellering av spredning fra oppdrettsanlegg(iLaks)

Kommer lakselusa til anlegget mitt (forskning.no, Kystmagasinet)

Strømforhold kartlagt (Rana Blad)

Modelling the threat of the salmon louse (Worldfishing)