Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

SINMOD i media

SINMOD i media

Sintef-modeller til oppdrettsnæringa VRI-Trøndelag, september 2010

Havets profeter Gemini, juni 2011

Climate change effects of marine Arctic ecosystems Meta, Page 6-10. No.4 2011.

SINMOD presented in Chile, May 2012 (in Spanish).

Strømkartlegging i Nordland, October 2012.

Global warming may make the northernmost ocean less productive, not more so, The Economist, February 2013.

The Socio-Economic Relevance of Jellyfish – A Study by the Janus Project, popularsocialscience.com, April 2013.

Kommer lakselusa til anlegget mitt?, forskning.no, January 2014.

Strømforhold kartlagt, Rana Blad, January 2014.

Modelling the threat of the salmon louse, World fishing & aquaculture, January 2014.

Hvordan påvirker lokaliteter hverandre?, kyst.no, January 2015.

Tilbake til SINMOD hovedside