SP Fire Research AS

SINTEF NBL as - Norges branntekniske laboratorium - har byttet navn til SP Fire Research AS.

SP Fire Research utvikler og leverer branntekniske eksperttjenester for et tryggere samfunn.

SP Fire Research retter seg inn mot alle bransjer og deler av samfunnet hvor brann utgjør en risiko, med spesielt fokus på offshore- og sjøfartsnæring.

I tillegg er SP Fire Research utpekt Teknisk kontrollorgan for flere produktområder som gjør at vi kan levere tjenester som er nødvendig for å gi produkter tilgang til et internasjonalt marked.

Tjenester

SP Fire Research tilbyr:


Laboratoriene

SP Fire Research har bl. a.

  • Utendørs testområde for storskala eksperimenter
  • Stor forsøkshall for storskala eksperimenter
  • Testhall for testing av brannmotstand
  • Materiallaboratorium

Se her for mer informasjon.