• Det er på land vi utvikler bedre flyt på havet

  video Les mer • Havrommets krefter krever
  solide konstruksjoner

  video Les mer
 • Kunsten å lage medvind av motvind

  video Les mer

 • Teknologiutvikling ved testing og verifikasjon

  video Les mer
 •     Vil du være med å utvikle
      havromsteknologi for fremtiden?
      Søk på sommerjobb i MARINTEK!

  video

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) driver forskning og utvikling innen marin teknologi i et globalt marked, med hovedvekt på maritim sektor, olje og gass samt havenergi. MARINTEK er et selskap i SINTEF, og utvikler og verifiserer teknologiske løsninger, forretnings- og driftskonsepter for shipping-, havenergi- og petroleumsindustriene samt den maritime utstyrsindustrien.  MARINTEKs hovedkontor og laboratorier er på Marinteknisk Senter i Trondheim, med datterselskaper i Rio de Janeiro og Houston, Texas.

Prosjekter

Foto: Shutterstock

Satellittkommunikasjon og bredbånd i Arktis

Et norsk satellittprosjekt kan gi bredbåndsdekning i Arktis. Bakgrunnen er at Telenor Satellite Broadcasting AS og Norsk Romsenter har gått sammen om et prosjekt for å avklare ... Les mer

Nyheter

Foto: F.v. Atle Minsaas (MARINTEK), Geirmund Lykke (kommunalråd for KrF i Trondheim), Hans Olav Syvertsen (Finanskomiteens leder, Stortinget) og Oddvar I. Eide (MARINTEK).

Finanskomiteens leder besøkte MARINTEK

06.03.2015 MARINTEK hadde torsdag 5. mars 2015 besøk av en delegasjon fra Kristelig Folkeparti, bestående av stortingsrepresentant Hans Olav Syvertsen, som leder den viktige Finanskomiteen, ... Les mer