• Det er på land vi utvikler bedre flyt på havet

  video Les mer • Havrommets krefter krever
  solide konstruksjoner

  video Les mer
 • Kunsten å lage medvind av motvind

  video Les mer

 • Teknologiutvikling ved testing og verifikasjon

  video Les mer
 • 75 år med teknologiutvikling gjennom
  forskning, testing og verifikasjon

  video

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) driver forskning og utvikling innen marin teknologi i et globalt marked, med hovedvekt på maritim sektor, olje og gass samt havenergi. MARINTEK er et selskap i SINTEF, og utvikler og verifiserer teknologiske løsninger, forretnings- og driftskonsepter for shipping-, havenergi- og petroleumsindustriene samt den maritime utstyrsindustrien.  MARINTEKs hovedkontor og laboratorier er på Marinteknisk Senter i Trondheim, med datterselskap i Houston, Texas.

Prosjekter

Testet nødlandinger i skipsmodelltanken

Testet nødlandinger i skipsmodelltanken

AgustaWestland har gjennomført modelltester i MARINTEKs skipsmodelltank for å undersøke nødlandinger og påfølgende sjødyktighet for et helikopter. Det er svært få testfasiliteter ... Les mer

 • Forsker på system for taredyrking

  MARINTEK deltar i det tverrfaglige europeiske forskingsprosjektet At~Sea, som har som mål å utvikle avanserte tekstiler for dyrking av tare. Les mer

 • Bedre planlegging gir store verdier

  MARINTEK har vært deltaker i SFI senteret Integrerte Operasjoner med sentrale partnere innen olje- og gass industrien. Forskningsarbeidet har pågått i sju år og er nå i sluttfasen. Les mer

Nyheter

Validering av simuleringsmodeller

Fullskalatester av skip

22.05.2015 Forskningsprosjektet SimVal prøver å oppnå økt forståelse for manøvreringsevnen til fartøy under ulike værforhold. Det unike med prosjektet er at det utføres både fullskalatester, ... Les mer

 • Fart og spenning under Ocean Space Race

  22.05.2015 Her kan du se videoen fra ett av Norges beste rekrutteringsarrangement for ungdom - Ocean Space Race. Målet er å få elever i den videregående skole til å bli interessert i teknologi og få lyst til å studere ingeniørfag.  Les mer

 • Signerte ny UTC-kontrakt

  12.05.2015 Fremtidens skip vil i større grad bestå av komposittmaterialer, som gir høyere virkningsgrad og mindre utslipp. Og ikke minst: Skipene vil kunne skape fremdrift ved hjelp av bølgeenergi.  Les mer