• Det er på land vi utvikler bedre flyt på havet

  video Les mer • Havrommets krefter krever
  solide konstruksjoner

  video Les mer
 • Kunsten å lage medvind av motvind

  video Les mer

 • Teknologiutvikling ved testing og verifikasjon

  video Les mer
 • 75 år med teknologiutvikling gjennom
  forskning, testing og verifikasjon

  video

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) driver forskning og utvikling innen marin teknologi i et globalt marked, med hovedvekt på maritim sektor, olje og gass samt havenergi. MARINTEK er et selskap i SINTEF, og utvikler og verifiserer teknologiske løsninger, forretnings- og driftskonsepter for shipping-, havenergi- og petroleumsindustriene samt den maritime utstyrsindustrien.  MARINTEKs hovedkontor og laboratorier er på Marinteknisk Senter i Trondheim, med datterselskap i Houston, Texas.

Prosjekter

Testet nødlandinger i skipsmodelltanken

Testet nødlandinger i skipsmodelltanken

AgustaWestland har gjennomført modelltester i MARINTEKs skipsmodelltank for å undersøke nødlandinger og påfølgende sjødyktighet for et helikopter. Det er svært få testfasiliteter ... Les mer

 • Forsker på system for taredyrking

  MARINTEK deltar i det tverrfaglige europeiske forskingsprosjektet At~Sea, som har som mål å utvikle avanserte tekstiler for dyrking av tare. Les mer

 • Bedre planlegging gir store verdier

  MARINTEK har vært deltaker i SFI senteret Integrerte Operasjoner med sentrale partnere innen olje- og gass industrien. Forskningsarbeidet har pågått i sju år og er nå i sluttfasen. Les mer

Nyheter

Foto: Kongsberg Norcontrol IT

Fremtidens skipsfart med e-navigasjon

17.04.2015 MARINTEK er medarrangør for en innovasjonskonferanse hvor bredden av norsk maritim industri, forskning og myndigheter er invitert. Målet med konferansen er å diskutere fremtidens ... Les mer

 • Workshop om ubemannende skip

  24.04.2015 Under Nor-Shipping vil det bli mulig å delta på en MUNIN workshop, hvor temaet er ubemannede ship. Dette skjer den 3. juni i regi av blant annet MARINTEK, Rolls-Royce og DNV GL. Mer informasjon finner du Les mer

 • Konferanse om fremtidens kysttransport

  10.04.2015 Hvordan ser fremtidens vareflyt ut? Hva slags intermodal logistikk vil vi få? Hva slags tekniske løsninger trenger vi i fremtidens kystransport? Hvilke nye teknologier kommer? Kom og se Nor Lines nye skip og hør konklusjoner fra prosjektet ... Les mer