Til hovedinnhold

Aktuelt

Produkter og tjenester

Satsinger

Om MARINTEK

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (MARINTEK) utvikler morgendagens havromsteknologi i nært samarbeid med industrien. MARINTEK er en del av SINTEF-konsernet og jobber hovedsakelig med forskning og utvikling (FoU) knyttet til skipsfart, olje og gass og havenergi.

Mer om MARINTEK

Kontakt oss

Sentralbord: 464 15 000

Faks: 735 95 776

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS 
Postadresse:
POB 4125 Valentinlyst, 7450 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Marinteknisk Senter
Otto Nielsens veg 10, 7052 Trondheim

Org.nr.: 937 357 370

MARINTEK Oslo og Bergen:
Oslo:
Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Forskningsveien 1, 0373 Oslo

Bergen:
Besøks- og postadresse:
Thormøhlens gt. 53 C,
5006 Bergen

Fakturaadresse:
MARINTEK
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 MO I RANA

E-post: 4515@invoicecenter.net
Forutsetninger ved e-post:
- En faktura pr. epost
- Filtype: pdf eller tif, maks 2 MB
- Bestillers ansattnummer og navn oppgis som referanse.