Til hovedinnhold

Avdeling Helse

Avdeling Helse

Avdeling Helse jobber med forskning og utvikling som bidrar til å løse samfunns-utfordringer knyttet til områdene helse, omsorg, velferd og arbeidsliv.

Vårt samfunnsoppdrag

Avdeling Helse utvikler ny kunnskap og nye løsninger for å løse samfunnsutfordringer gjennom forskning innen helse, omsorg, velferd og arbeidsliv.

  • Vi bidrar til helhetlige og effektive helse- og omsorgstjenester og en bærekraftig velferdsstat.
  • Vi bidrar til verdiskaping og utvikler tjenester og løsninger som ivaretar brukernes behov.
  • Vi gjennomfører prosjekter i tverrfaglig samarbeid der vi integrerer forskning og innovasjon

Prioriterte forskningstema

  • Effektiv organisering og ressursbruk i helse- og omsorgstjenestene
  • Tilgjengelighet til helsetjenester, likeverdige helsetjenester og sammenheng i tjenestetilbudet
  • Teknologi og nye løsninger for samfunn og næringsliv
  • Helse, yteevne og sikkerhet knyttet til fysisk arbeidsmiljø
  • Deltagelse i arbeidslivet; arbeidsmarked, psykisk helse og unge utenfor skole og arbeid
  • Forebyggende og helsefremmende forskning og rehabilitering

Forskningsgrupper

Våre tweets

Publikasjoner

Satsinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn
Avd. Helse
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Besøksadresse

Klæbuveien 153
Telefon: 73 59 03 00
E-post: helse@sintef.no

Kontaktperson:  Hanne Turid Kvam

Fakturaadresse

Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net

Medarbeidere