Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Anvendt økologi

Anvendt økologi

Bærekraftig høsting og oppdrett på naturens premisser samt miljøeffekter av menneskelig aktivitet i kystområdene. Forskningsområdene er Integrert havbruk (Integrert mulitrofisk akvakultur -IMTA), industriell taredyrking samt planktonøkologi og biologisk varsling.
  • Taredyrking
  • Sporeproduksjon
  • Dyrking i sjø
  • Analyser av planktonprøver
  • Marine miljøundersøkelser
  • Konsekvensutredninger

Lenker

Forskningsleder