Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Prosesslab

Prosesslab

Publisert 21. november 2014

Inkludert et prosesshotell hvor industrien sammen med utstyrsleverandører kan få tilgang til kunnskap på et høyt nivå innen områder som prosess-teknikk og -styring, maskin og måleteknikk i samspill med inngående råstoff kunnskap for å utvikle og teste ut prosesser.

Kontakt

.