Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Mobile SeaLab

Mobile SeaLab

Publisert 21. november 2014

Med en mobil ”fabrikk” kan olje- og proteinrikt fiskeavfall fra slakterier og pelagisk industri utnyttes til produkter med nye og spennende egenskaper vi mennesker har nytte av. Anlegget er bygd slik at ulike produksjonsprosesser kan testes for optimalisering av prosessdesign tilpasset ønskede produkter.

Ekspertise

Komplett ”fabrikk”

Prosesscontaineren inneholder en liten, men komplett ”fabrikk” for å utvinne fiskeolje og proteinrike fraksjoner av restråstoffene fra fiskeindustrien. Disse råstoffene, som ryggbein, innmat og avskjær fra filetproduksjon, går i dag til lavkvalitets dyrefôr. Det er imidlertid mulig å produsere omega-3 fiskeolje og proteiner med matkvalitet fra dette råstoffet

Råstoff med høy kvalitet

For å ivareta råstoffets potensialer er viktig at råstoffet er ”blodferskt” når det skal videreforedles, og det er bakgrunnen for at prosesscontaineren er mobil. Containeren kan sendes ut til de anleggene som ikke har videreforedling i dag, men som vil ha testet ut om deres restråstoffer egner seg til det. Fiskeindustri som har etablert egen prosessering av fiskeolje og/eller proteinprodukter kan benytte prosesscontaineren til å gjøre eksperimenter og finne en optimalisering av prosessen.

For å kunne avklare designkriteriene til et fremtidig produksjonsanlegg bør restråstoffene testes i en reell produksjonsprosess. Hver prosess må designes og tilpasses råstoffets egenskaper og markedets krav til produktene. Med det mobile pilotanlegget kan bedriften, gjerne i samarbeid med kunde, enklere finne frem til hvilke produkter de ønsker å satse på. Det kan være fiskeolje av god kvalitet, et proteinhydrolysat med ønskede egenskaper, eller det kan være en fleksibel produksjon for begge.

Ved hjelp av enkle grep kan anlegget settes opp for ulike typer prosesser og prøveproduksjoner. På den måten kan effekt av ulike prosesstrinn analyseres og ulike vareprøver produseres. Ved behov videreforedles disse fraksjonene (tørkes, ekstraheres, membranfiltreres, molekylærdestilleres etc.) ved SINTEF SeaLab i Trondheim eller hos leverandører av egnet industrielt prosessutstyr.

Forskningsleder

Kontakt

Mobile SeaLab kan fraktes til ditt anlegg for testing på stedet.