Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Marin kybernetikklaboratoriet

Marin kybernetikklaboratoriet

Publisert 29. februar 2016

Det marine kybernetikklaboratoriet er et bølgebasseng, særlig egnet for tester av marine kontrollsystemer, grunnet den relativt kompakte størrelsen og en avansert instrumenteringspakke. Det er også egnet for mer spesialiserte hydrodynamiske tester (for eksempel tester av tvunget bevegelse), hovedsakelig grunnet den avanserte slepevognen, som har kapasitet for presis dirigering av modeller innenfor 6 frihetsgrader. Strømningsmålinger kan utføres med en teknikk som kalles Particle Image Velocimetry (PIV).

Båt i vannet i laboratoriet
Båtmodell i MC-laboratoriet

Ekspertise

Driftsleder

Kontakt

Kontaktinformasjon: 

Knut Arne Hegstad