Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Havlaboratoriet

Havlaboratoriet

Publisert 27. november 2014

Havbassenglaboratoriet brukes til grunnleggende så vel som anvendt forskning på marine strukturer og operasjoner. En integrert miljørelatert simulering som omfatter vind, bølger og strøm byr på unike muligheter for testing av modeller under realistiske forhold. Med sin dybde på 10 meter og en vannflate på 50x80m er havbassenglaboratoriet et ideelt verktøy for undersøkelser av eksisterende eller fremtidige utfordringer innen marinteknologi.

Havlaboratoriet MARINTEK
Forskningsleder

Kontakt

Kontaktinformasjon: 

Chittiappa Muthanna