Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

ACE

ACE

Publisert 21. november 2014

ACE er et storskala laboratorium hvor det utvikles og testes ny havbruksteknologi. Brukerne er forskere og andre som vil gjøre praktiske forsøk og tester under mest mulig kontrollerte og reelle forhold.

Mennesker som gjennomfører forsøk i oppdrettsmerd
Testforsøk på lokalitet Rataren.

Ekspertise

Når testing foregår ute er vi prisgitt forholdene i naturen. Gode registreringer og solid dokumentasjon av hva som faktisk skjer er viktig. Det handler om fiskens adferd, tilvekst og trivsel, om krefter som påvirker anlegg og utstyr og om miljøet i og rundt anleggene.

Vi tilbyr

Forskning, utvikling og testing av teknologi på sjø stiller krav til en infrastruktur bygd for formålet. Vi snakker om lokaliteter, anlegg, biomasse, instrumenter og kompetanse. Anlegg og mengde fisk som benyttes må være sammenlignbare med det industrien benytter. Videre må utstyret som benyttes kunne motstå store påkjenninger som følge av vind, bølger og strøm. Samtidig må sikkerhet for personell og studenter ivaretas.

Gjennomføring av forsøk

Forsøksaktivitetene gjennomføres på ulike lokaliteter i Midt-Norge avhengig av prosjektformål. Hovedanlegget ligger på Frøya hvor vi også har base for båt og utstyr. Ved Blått Kompetansesenter på Frøya har vi også kontorplasser og møterom for gjennomføring av workshops og møter.

Seniorforsker

Kontakt

Besøksadresse Trondheim:

Brattørkaia 17 C, 7010 Trondheim

Postadresse:

SINTEF Ocean AS
Postboks 4762 Sluppen, 7465 TRONDHEIM
E-post: ocean@sintef.no

Prosjekter