Til hovedinnhold

Merete Rørvik

Senior forretningsutvikler

Merete Rørvik

Senior forretningsutvikler

Merete Rørvik
Telefon: 930 08 878
Mobil: 930 08 878
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Den eldre akuttpasienten

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A25807

Prosjektet "den eldre akuttpasienten" har hatt som overordnet mål å skape grunnlag for utvikling av et helhetlig pasientforløp for den eldre akuttpasienten i samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Det har blitt gjennomført en behovskartlegging på legevakten i Trondheim og det har bl...