Til hovedinnhold

Ståle Walderhaug

Seniorforsker

Ståle Walderhaug

Seniorforsker

Ståle Walderhaug
Telefon: 907 66 069
Mobil: 907 66 069
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Telemedicine Services for the Arctic: A systematic review

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480365

Background: Telemedicine services have been successfully used in areas where there are adequate infrastructures such as reliable power and communication lines. However, despite the increasing number of merchants and seafarers, maritime and Arctic telemedicine have had limited success. This might be ...

Forfattere Woldaregay Ashenafi Zebene Walderhaug Ståle Hartvigsen Gunnar
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Appendix E Telemedisinske løsninger i maritime operasjoner og redningstjeneste

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1336560

Folk som jobber i maritime miljø har ikke enkel tilgang til sentrale helsetjenester, og det gjelder spesielt for sjøfolk som arbeider i arktiske områder. Selv om telemedisin har vært en suksess på land, har telemedisin kun i begrenset grad blitt tatt i bruk til havs. Dette skyldes blant annet fravær...

Forfattere Woldaregay Ashenafi Zebene Hartvigsen Gunnar Walderhaug Ståle
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1365054

Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) tilnærming og hvor vi har sett på 1) menneskelige og organisatoriske faktorer og 2) ...

Forfattere Haugstveit Ida Maria Skjetne Jan Håvard Walderhaug Ståle Antonsen yngve Ellingsen May-Britt Håheim-Saers Nils Heggelund Yngve Anfinsen Stian Normann
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27710

Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen søk og redning (SAR) i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) tilnærming og hvor vi har sett på 1) menneskelige og organisatorisk...

Forfattere Haugstveit Ida Maria Skjetne Jan Håvard Walderhaug Ståle Antonsen Yngve Ellingsen May-Britt Håheim-Saers Nils Heggelund Yngve Anfinsen Stian
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Appendix E Telemedisinske løsninger i maritime operasjoner og redningstjeneste

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27500

Folk som jobber i maritime miljø har ikke enkel tilgang til sentrale helsetjenester, og det gjelder spesielt for sjøfolk som arbeider i arktiske områder. Selv om telemedisin har vært en suksess på land, har telemedisin kun i begrenset grad blitt tatt i bruk til havs. Dette skyldes blant annet fravær...

Forfattere Woldaregay Ashenafi Z Hartvigsen Gunnar Walderhaug Ståle
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Telemedicine Services in Arctic Environments – Challenges for Successful Implementation

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1259956

The growing interest in Arctic areas, both from professionals and tourists, is a challenge for the health care system in areas suffering from extreme weather conditions, long distances and poor communication network coverage. Offering adequate health care services for people who live in these Arctic...

Forfattere Walderhaug Ståle Granja Conceicao Horsch Alexander Hartvigsen Gunnar
År 2015
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Design and evaluation of the ModelHealth toolchain for continuity of care web services

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1006920

Motivation: Systems interoperability is a key challenge in providing continuity of care to all patients. The challenge is addressed with information standards and new approaches to systems integration based on service-oriented architectures. Model-driven development promise utilities that are suitab...

Forfattere Walderhaug Ståle
År 2013
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner