Til hovedinnhold

Anne G Lien

Seniorforsker

Anne G Lien

Seniorforsker

Anne G Lien
Telefon: 977 57 930
Mobil: 977 57 930
Avdeling: Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1468508

I løpet av prosjektperioden i SEOPP skulle to demo-hus oppgraderes. For to hus med behov for omfattende oppgradering var målet å utvikle mest mulig kostnadseffektive løsninger for energioppgradering og samtidig heve standarden for arkitekturen, både funksjonelt og estetisk. Alle partnerne i SEOPP sk...

Forfattere Lien Anne G Skeie Kristian Stenerud Bjaanes Elisabeth Hagen Karen Kvalø Yngve
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Kostnader for nye småhus til høyere energistandard

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1409497

Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden? I denne rapporten er kostnadene beregnet for én hustype i seks ulike varianter: to varianter bygd i tråd med de tidl...

År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner