Til hovedinnhold

Karine Denizou

Seniorforsker

Karine Denizou

Seniorforsker

Karine Denizou
Telefon: 481 52 570
Mobil: 481 52 570
Avdeling: Bygninger og installasjoner
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Energirådgivning for boligeiere. Evaluering av energirådgivningstjenesten i Asker og naboeffekten av oppgradering

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1508104

Mål. Målet for prosjektet var å evaluere energirådgivningstjenesten i Asker kommune og utvikle kunnskap om hvordan kommuner kan få boligeiere til å energieffektivisere og oppgradere gjennom utnytting av naboeffekten, det vil si hvordan holdninger og tiltak sprer seg gjennom sosiale prosesser. Kunnsk...

Forfattere Hauge Åshild Lappegard Godbolt Åsne Lund Denizou Karine
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Universell utforming som pådriver for boligkvalitet? Arkitekters praksis og tilnærming

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1464147

Målet med prosjektet er å synliggjøre erfaringer hos prosjekterende som kan bidra til en prosjekteringsprosess for boliger hvor universell utforming blir en integrert del av det arkitektoniske konseptet. Hva er forutsetninger for nyskapende løsninger og konsepter som bidrar til god generell brukskva...

Forfattere Denizou Karine
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Framing Outsidedness – Aspects of Housing Quality in Decentralized Reception Centres for Asylum Seekers in Norway

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1370356

In 2013, more than seventy per cent of Norwegian reception centres for asylum seekers were decentralized or partly decentralized, meaning that the residents lived in ordinary homes dispersed around the town or local area, instead of in a centralized institution. The article presents results from a r...

År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Bokvalitet i asylmottak - En veileder

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1364097

Dette heftet er et av flere resultater fra et forskningsprosjekt om bokvalitet i asylmottak. Prosjektet «What Buildings Do − The Effect of the Physical Environment on Quality of Life of Asylum Seekers», startet opp i 2012 og skal avsluttes i 2017. Anbefalingene som framkommer er basert på casestudie...

Forfattere Støa Eli Hauge Åshild Lappegard Denizou Karine Thorshaug Ragne Øwre Grønseth Anne Sigfrid
År 2016
Type Bok
Vis alle publikasjoner hos Cristin