Til hovedinnhold

Kristin Ystmark Bjerkan

Forsker

Kristin Ystmark Bjerkan

Forsker

Kristin Ystmark Bjerkan
Telefon: 909 92 086
Mobil: 909 92 086
Avdeling: Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for trans...

Publikasjon

Avgiftsfritaket får bilkjøpere til å velge elbil

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1366768

Avgiftsfritaket får bilkjøpere til å velge elbil. Prisreduksjonen ved anskaffelsen er det viktigste virkemiddelet for å få nordmenn til å kjøpe elbil. Gratis bompassering bidrar også, viser en analyse fra SINTEF. Over åtti prosent av medlemmene oppga momsfritak og fritak av engangsavgift som avgjøre...

År 2016
Type Medieinnslag
Publikasjon

Incentives for promoting Battery Electric Vehicle (BEV) adoption in Norway

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1316711

Norway has become a global forerunner in the field of electromobility and the BEV market share is far higher than in any other country. One likely reason for this is strong incentives for promoting purchase and ownership of BEVs. The purpose of this study is to describe the role of incentives for pr...

År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26833

Prosjektet Grønn bydistribusjon i Oslo (GBO) har hatt som målsetting å identifisere og demonstrere miljøvennlige og effektive løsninger for urban varedistribusjon gjennom bedre bruk av gatearealet over døgnet i Oslo sentrum. I prosjektet var det planlagt to demonstratorer. Den første demonstratoren ...

År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner