Til hovedinnhold

Andreas Økland

Forsker

Andreas Økland

Forsker

Andreas Økland
Telefon: 450 25 251
Mobil: 450 25 251
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Uncertainty analysis – 5 challenges with today's practice

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1166989

As pointed out by Venkataraman and Pinto (2010), the importance of estimating project costs arises as the estimates become the benchmarks of which future costs are compared and evaluated. Although estimates become more accurate as decisions are made and uncertainties resolved, they are also chief me...

Forfattere Johansen Agnar Sandvin Bettina Torp Olav Økland Andreas
År 2014
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Kvalitetssikring og risikoanalyse av Jernbaneverkets tiltak for å redusere infrastrukturrelaterte forsinkelsestimer

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268097

Rapporten beskriver dagens nivå på forsinkelsestimer og går gjennom ulike årsaker til forsinkelsene; her begrenset til forsinkelsesårsaker relatert til infrastruktur. Planlagte tiltak mot forsinkelser fram til 2013 blir gjennomgått, og en oppgir antatt effekt med hensyn til forsinkelsestimer. Det bl...

Forfattere Hokstad Per Richard Okstad Eivind Halvard Skoglund Kjell Arne Vatn Jørn Veiseth Mads Økland Andreas Knutstad Gaute Andreas Johansen
År 2010
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin