Til hovedinnhold

Kjetil Trovik Midthun

Seniorforsker

Kjetil Trovik Midthun

Seniorforsker

Kjetil Trovik Midthun
Telefon: 971 76 881
Mobil: 971 76 881
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Bergen

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Value of multi-market trading for a hydropower producer

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1482595

We present a case study for a price-taking hydropower producer trading in the three short-term energy markets, day-ahead, intra-day and the balancing market. The study uses a scheduling software with a detailed representation of a real Norwegian power plant optimizing the operations and trade for hi...

År 2017
Type Del av bok/rapport
Publikasjon

Development of a Norwegian Open-Source Plug-and-Abandonment Database With Applications

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1422158

An estimated 3,000 oil wells need to be plugged and abandoned on the Norwegian Continental Shelf (NCS), with approximately 150 new wells being drilled each year. The petroleum industry estimates the total plugging costs to be almost 900 billion Norwegian kroner (NOK), and that the work will take up ...

Forfattere Myrseth Velaug Valdes Gerardo Alfredo Perez Bakker Steffen J. Midthun Kjetil Trovik Torsæter Malin
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Utredning om beregning av støtte til drift av fyllestasjoner for hydrogen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1425056

Denne rapporten omhandler teknisk utforming av en økonomisk støtteordning for drift av hydrogen fyllestasjoner. Støtten skal bidra til at stasjoner bygges og driftes før det er kommersielt lønnsomt. Ordningene skal veie opp for betydelige årlige faste driftskostnader samtidig som antall hydrogenbile...

Forfattere Bjørkvoll Thor Aarlott Mats Mathisen Midthun Kjetil Trovik
År 2016
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin