Til hovedinnhold

Kjetil Trovik Midthun

Seniorforsker

Kjetil Trovik Midthun

Seniorforsker

Kjetil Trovik Midthun
Telefon: 971 76 881
Mobil: 971 76 881
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Bergen

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Development of a Norwegian Open-Source Plug-and-Abandonment Database With Applications

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1422158

An estimated 3,000 oil wells need to be plugged and abandoned on the Norwegian Continental Shelf (NCS), with approximately 150 new wells being drilled each year. The petroleum industry estimates the total plugging costs to be almost 900 billion Norwegian kroner (NOK), and that the work will take up ...

År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28123

Rapporten er basert på litteraturgjennomgang og innspill fra brukerpartnerne, samt supplerende intervjuer med viktige interesser som ikke deltar i prosjektet, og tar utgangspunkt i scenariometodikken som anvendes i eHighway2050 og CenSES. Innledningsvis gis en oversikt over sentrale mål og forplikt...

Forfattere Damman Sigrid Audun Ruud Fodstad Marte Kari Espegren Midthun Kjetil Trovik
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Stochastic Modeling of Natural Gas Infrastructure Development in Europe under Demand Uncertainty

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1378754

We present an analysis of the optimal development of natural gas infrastructure in Europe based on the scenario studies of Holz and von Hirschhausen (2013). We use a stochastic mixed integer quadratic model to analyze the impact of uncertainty about future natural gas consumption in Europe on optima...

År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner