Til hovedinnhold

Magnus Skinlo Thomassen

Seniorforsker

Magnus Skinlo Thomassen

Seniorforsker

Magnus Skinlo Thomassen
Telefon: 982 43 439
Mobil: 982 43 439
Avdeling: Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27534

Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte bane-strekninger i Norge. Gjennom en kvalitativ ståstedsanalyse (fase I, høsten 2014) ble fire mulige alternative konsepter (batteri, hydrogen, naturgass og biodiesel) evaluert med diesel-elektrisk framdrift og konven...

Vis alle publikasjoner