Til hovedinnhold

Trond Foss

Seniorrådgiver

Trond Foss

Seniorrådgiver

Trond Foss
Telefon: 926 04 226
Mobil: 926 04 226
Avdeling: Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Teknologitrender som påvirker transportsektoren

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for trans...

Publikasjon

Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26833

Prosjektet Grønn bydistribusjon i Oslo (GBO) har hatt som målsetting å identifisere og demonstrere miljøvennlige og effektive løsninger for urban varedistribusjon gjennom bedre bruk av gatearealet over døgnet i Oslo sentrum. I prosjektet var det planlagt to demonstratorer. Den første demonstratoren ...

År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner