Til hovedinnhold

Dag Torstein Ausen

Forskningsleder

Dag Torstein Ausen

Forskningsleder

Dag Torstein Ausen
Telefon: 930 59 316
Mobil: 930 59 316
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28137

Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon, som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi og ulike trygghetsteknologier for hjemmeboe...

Forfattere Ausen Dag Torstein Øderud Tone Grut Lisbet Espen Gottschal Kristin Onsrud Tove Holst Skyer Heidi Sivertsen Anne Lene Heldal May Omland
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1466150

Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon, som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi og ulike trygghetsteknologier for hjemmeboen...

Forfattere Ausen Dag Torstein Øderud Tone Grut Lisbet Gottschal Espen Onsrud Kristin Skyer Tove Holst Sivertsen Heidi Heldal Anne Lene Omland May
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Larvik kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27871

Larvik kommune har pilotert ulike trygghetsteknologier som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten og ulike trygghets- og mestringsteknologier for hjemmeboende, o...

Forfattere Ausen Dag Torstein Svagård Ingrid Øderud Tone Sørensen Elisabeth Stanarevic Marija
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27916

Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og arbeidsmetodikk, kriterier for tildeling av tjenesten for å få effekter, kompetans...

Forfattere Røhne Mette Ausen Dag Torstein Larsen Inger Solberg Elisabeth
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1400863

Bergen kommune har testet ut trygghets- og mestringsteknologier hos hjemmeboende brukere som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunen har ønsket å etablere kunnskap om behov for endring i organisasjon og arbeidsmetodikk, kriterier for tildeling av tjenesten for å få effekter, kompetans...

Forfattere Røhne Mette Ausen Dag Torstein Larsen Inger Solberg Elisabeth
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Larvik kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1400893

Larvik kommune har pilotert ulike trygghetsteknologier som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten og ulike trygghets- og mestringsteknologier for hjemmeboende, o...

Forfattere Ausen Dag Torstein Svagård Ingrid Storruste Øderud Tone Sørensen Elisabeth Stanarevic Marija
År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner