Til hovedinnhold

Arne Henning Eide

Sjefforsker

Arne Henning Eide

Sjefforsker

Arne Henning Eide
Telefon: 934 82 349
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Deltakelse for eldre som mottar hjemmetjeneste

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1518790

Begrepet deltagelse er ikke nytt i helse- og omsorgslitteraturen, men det erkjennes at involvering av pasienter og brukere har vært begrenset, og at kompleksiteten knyttet til økt deltagelse for brukere og pasienter til dels har blitt oversett. Denne artikkelen formidler innsikter fra åtte artikler ...

Forfattere Eide Arne Henning Witsø Aud Elisabeth Vik Kjersti
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Counting Disabled People: Historical Perspectives and the Challenges of Disability Statistics

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1450407

Over more than three decades, the need for refining and improving disability definition and measurement, and using those tools to analyse the life experiences of individuals with disability, has been advanced through international initiatives and policy documents. With respect to the former, the wor...

Forfattere Eide Arne Henning Loeb Mitchell Elliott
År 2016
Type Del av bok/rapport
Publikasjon

Living conditions among people with disability in Nepal

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1435529

This report is from the National study on living conditions among people with disabilities carried out in Nepal in 2014-2015. The study was carried out as a household survey with two-stage stratified sampling, including a screening/listing procedure using the Washington Group on Disability Statistic...

Forfattere Eide Arne Henning
År 2016
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin