Til hovedinnhold

Espen Helge Aspnes

Seniorrådgiver

Espen Helge Aspnes

Seniorrådgiver

Espen Helge Aspnes
Telefon: 930 59 050
Mobil: 930 59 050
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Den eldre akuttpasienten

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A25807

Prosjektet "den eldre akuttpasienten" har hatt som overordnet mål å skape grunnlag for utvikling av et helhetlig pasientforløp for den eldre akuttpasienten i samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Det har blitt gjennomført en behovskartlegging på legevakten i Trondheim og det har bl...

Publikasjon

Hvordan søke hva som finnes av helseprodukt/-løsninger nasjonalt og internasjonalt?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A25835

Basert på erfaringer fra 20 års arbeid med innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren gir denne rapporten tips til hvordan man kan finne ut hva som finnes av produkter og løsninger nasjonalt og internasjonalt. Rapporten brukes enklest i digital utgave da den inneholder en stor men...

Forfattere Aspnes Espen Helge
År 2013
Type Rapport
Vis alle publikasjoner