Workshop 10.03.2020

Agenda with presentations 

10:00 Innledning og velkommen til workshop (John Olav Tande, SINTEF)

10:15 Fremtidens luftfart (Jan Petter Steinsland, Luftfartstilsynet)

10:30 SEEDS – Verdiskapning i maritim industri (Jim Stian Olsen, Aker Solutions)

10:45 Grønn batteriproduksjon i Norge (Tom Jensen, Freyr)

11:00 Zeabus – en ny måte å tenke mobilitet på (Erik Dyrkoren, Zeabus)

11:15 Pause

11:30 ZETA: hvordan akselerere utviklingen av nullutslippstransport (John Olav Tande, SINTEF)

12:15 Lunsj

12:50 fortsettelse presentasjon av ZETA

13:20 Veien videre

  •  Oppsummering
  • Prioritering av forskningsaktivitet
  • Planlegge videre aksjoner

14:00 Slutt