Webinar om VarmtVann 2030 - se foredragene

Publisert mandag 30. november 2020

På webinaret 17. november ble resultater fra forskningsprosjektet VarmtVann2030 presentert. Blant temaene var energibruk til varmtvann og vannforbruk relevant for dimensjonering av innvendige vannledninger. Aktuelle tiltak ble også tatt opp.

Seniorforsker
Telefon: +47 45 26 86 82
E-post: