Heading 2 Unge og kreft

Ønsker du å delta i studien?
Gjennom økt kunnskap om opplevelser og erfaringer med tjenestetilbudet til unge som har hatt eller har kreft, vil det være mulig å gjøre tjenestene bedre. For å få et best mulig kunnskapsgrunnlag er det viktig at så mange som mulig svarer.

Ønsker du å være med på å øke kunnskapen om tjenestetilbudet til denne gruppen?

  • Er du mellom 18 og 30 år?
  • Har du fått en kreftdiagnose etter fylte 10 år?
  • Er du under behandling nå, eller er du ferdigbehandlet?
  1. Tilhører du målgruppen, men har ikke fått henvendelse i posten?
  2. For å komme i kontakt med målgruppen har vi fått hjelp av Kreftregisteret til å finne frem til en del. Dessverre når vi ikke alle gjennom denne metoden.


Da ønsker vi veldig gjerne at du tar deg tid til å svare på spørreskjemaet vårt! Her vil du vil få spørsmål om:

  • helsa di 
  • behandlingen du har fått 
  • hvor fornøyd/misfornøyd du er/har vært med de forskjellige tjenestene
  • hvordan du har det i dag 
  • fremtidsplanene dine

Basert på dine og andres svar vil vi kunne svare på om denne gruppen unge får de tjenester og den hjelp som oppleves som nødvendig for å ha et godt liv. Denne kunnskapen kan brukes til å påpeke hvilke tilbud og tjenester som er gode, og hvilke som oppleves som mangelfulle.

De som deltar i spørreundersøkelsen får mulighet til å være med i trekningen av reisegavekort.

Du kan også få tilsendt spørreundersøkelsen i papirversjon ved å kontakte

Til spørreskjemaet

Det er viktig å fullføre spørreskjemaet for at dine data skal bli registrert og for å bli med i trekningen om reisegavekort.

Publisert 14. september 2012

Foto: Fra filmen "Youth in Revolt"