Heading 2 Unge og kreft

Prosjektbakgrunn
Datainnsamlingen gjøres ved intervju av ungdommer i den aktuelle gruppen (gjennomført i 2009) og ved en spørreskjemaundersøkelse til ungdom mellom 18-30 år som har fått en kreftdiagnose etter at de fylte 10 år (2012-2013).

I spørreskjemaet vil de kunne svare på spørsmål om behandlingen, bruk av tjenester og erfaringer med tjenestetilbudet (både i forhold til behandling og helse- og sosialhjelps tjenester i etterkant av behandling), fremtidsplaner, livskvalitet og psykisk helse. Gjennom svarene vi får vil vi kunne avdekke hva som oppleves som gode tilbud, hva som ikke fungerer så godt og hvorfor. Vi vil også kunne se om det er spesielle forhold som bør tas med i betraktning når denne gruppen skal tilbake til et velfungerende hverdagsliv.

Prosjektet vil gi kunnskap som kan benyttes i videreutvikling og tilrettelegging av et tjenestetilbud som i større grad legger til rette for ungdoms muligheter til selvrealisering i forhold til utdanning og jobb.

Publisert 27. september 2012

Foto: Fra filmen "Youth in Revolt"