- Om nettverket og mål for dagen, Trine Marie Stene, SINTEF
- Internasjonalisering - Tanker fra ITS Norge konferansen, Trond Hovland, ITS Norge
- Vil innføring av internasjonale standarder/regler for transport kreve nye organisasjonsformer?, Tor-Olav Nævestad, TØI
- Norsk helikoptertransport offshore - Verdens tryggeste? Kan erfaringene overføres til andre?, Jens C. Rolfsen, Safetec
- Autonome droner - Løsninger for å øke transportsikkerheten?, Anders Martinsen, UAS Norway
- Automatisering av bane/metroer, Sverre Kjenne, Bane Nor
- Test areas Autonomous Vessels, Kay Fjørtoft, SINTEF Ocean
- Transport 2025 - Samfunnsutfordringer og kunnskapsbehov, Lise Johansen, Forskningsrådet

- Notater seminar 16 mars 2018