Åpning Svelvik CO2 Field Lab // Opening Svelvik CO2 Field Lab

Torsdag 14 november arrangeres offisiell åpning av Svelvik CO2 Field Lab. Velkommen å registrere deg for deltakelse! // The official opening of Svelvik CO2 Field Lab will be arranged on Thursday 14 November. Welcome to register for participation!

Registrer deg her // Register here

AGENDA

12.00 Buss fra Asker Stasjon (hvis ønskelig) - Enkel lunsj serveres på bussen

 • Hva er CO2-fangst og lagring? Hvilke muligheter vil CO2-fangst og lagring gi Norge?
  (Erik Lindeberg, Chief Scientist CO2 Technology AS)

13.00 - 14.00 Taler og presentasjoner ved Fjordhuset

 • Velkommen til Svelvik CO2 Field Lab
  (Alexandra Bech Gjørv, CEO SINTEF)

 • FN's bærekraftmål, Parisavtalen og rollen til CO2-fangst og lagring
  (tbd, Klima- og miljødepartementet)

 • CO2 fangst og lagring sin rolle i det grønne skiftet
  (tbd, Bellona)

 • Hva er Svelvik CO2 Field Lab og hvilke forskningsmuligheter tilbyr den?
  (Cathrine Ringstad, Manager Svelvik CO2 Field Lab)

14.00 - 14.45 Besøk ved feltlaben

 • Geologi (Anja Sundal, Researcher UiO)

 • Injeksjonsanlegg for vann og CO2 (Martin Raphaug, Senior Engineer SINTEF)

 • Kontroll- og instrumenteringsrom (Klaus Hagby, Site Coordinator Svelvik CO2 Field Lab)

 • Overvåkingsbrønner og brønninstrumentering (Michael Jordan, Senior Researcher SINTEF)

15.00 Buss tilbake til Asker stasjon (hvis ønskelig)

12.00 Bus from Asker Station (if desired) - simple lunch will be served on the bus

 • What is CO2 capture and storage? What are the possibilities in Norway?
  (Erik Lindeberg, Chief Scientist CO2 Technology AS)

13.00 - 14.00 Talks and presentations at Fjordhuset

 • Welcome to Svelvik CO2 Field Lab
  (Alexandra Bech Gjørv, CEO SINTEF)

 • UN Sustainable development goals, Paris agreement, and the role of CO2 capture and storage
  (Sveinung Rotevatn, State Secretary, Climate and Environment Department)    
 • Greetings from ECCSEL ERIC - International Laboratory Infrastruktur for CCS Research, Education and Innovation (Volker Röhling, Project leader, ECCSEL ERIC)
 • What is Svelvik CO2 Field Lab and how can it support research on CO2 storage?
  (Cathrine Ringstad, Manager Svelvik CO2 Field Lab)

14.00 - 14.45 Site visit

 • Geology (Anja Sundal, Researcher UiO)

 • Injection facilities for brine and CO2 (Martin Raphaug, Senior Engineer SINTEF)

 • Control and instrumentation room (Klaus Hagby, Site Coordinator Svelvik CO2 Field Lab)
 • Monitoring wells and instrumentation (Michael Jordan, Senior Researcher SINTEF)

15.00 Bus back to Asker station (if desired)