Her kommer en kort oppdatering fra arbeidet til SINTEF ved feltlaboratoriet på Svelvik.

Arbeidet med oppgraderingen av feltlaboratoriet har så langt har gått som planlagt; boring og instrumentering av fire nye brønner er nå ferdigstilt. Det har blitt lagd en video som viser film fra to arbeidsdager, se egen nyhetssak. 

Det blir nå en kort sommerferie fram til begynnelsen av august. Da vil vi komme tilbake med informasjon om videre arbeid. Inntil videre ønsker vi alle en riktig god sommer!