SINTEF starter re-etableringen av feltlaboratoriet på Verket

Feltlaboratoriet på Verket skal re-etableres i regi av SINTEF for å videreføre forskning knyttet til CO2 lagring. Det vises til orienteringsmøte som ble holdt 1. oktober i Fjordhuset og til søknader sent til Hurum kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen og om byggetillatelse.

Inspeksjon av brønn Svelvik #2; fredag 5 april 2019.

Feltlaboratoriet er lokalisert inne på Svelviksand sitt område og er plassert tilnærmet samme sted som sist; det vil si i området rundt den røde stålcontaineren. Re-etableringen vil gjøre om en eksisterende brønn slik at CO2 kan bli injisert ned i bakken på 65 meters dyp. I tillegg vil det bores fire nye brønner som skal instrumenteres med sensorer som kan følge med på hvordan CO2-gassen beveger seg nede i bakken.

Vi ønsker nå å gi beskjed om at arbeidet med å bore og instrumentere de nye brønnene starter i uke 20. I starten vil det være brønnboringsfirmaet Brøker AS fra Danmark som står for arbeidet. Fra uke 22 og utover vil i tillegg geologer fra Ruden AS og forskere fra SINTEF, GFZ fra Tyskland og Lawrence Livermore National Laboratories i USA bidra. Arbeidet er forventet å vare i 7-8 uker. Vi oppfordrer til å vise varsomhet dersom dere går tur i nærheten av feltlaboratoriet, da det vil være plassert bore- og anleggsmaskiner på området.

Dersom det er spørsmål kan de stilles til Klaus. Han vil også sitte i Svelviksands gamle kontorlokaler i Fjordveien 21b i vanlig arbeidstid alle ukedager.