Boring og instrumentering av nye brønner

Se vår video fra boring og instrumentering av nye brønner

Reetableringen av feltlaboratoriet ble presentert på en internasjonal konferanse i Trondheim 19.juni. Presentasjonen inneholdt blant annet denne videoen som viser arbeidet knyttet til boring og instrumentering av de nye brønnene.