StøyBygg III
StøyBygg III er et dataverktøy for beregning av innendørs støy fra utendørs støykilder. Dette inkluderer et databasesystem for lagring av informasjon om konstruksjoner og støyforhold for bygninger.

Verktøyet er utviklet av SINTEF Digital, faggruppe for Akustikk, for Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Avinor, Forsvarsbygg og Miljødirektoratet. Det er tilpasset bruk ved kartlegging og utredning av støyforhold i sammenheng med offentlige forskrifter og veiledninger innen støyområdet. Programmet er fritt tilgjengelig for denne typen bruk. Målgruppen er offentlige etater og støyeksperter. SINTEF hefter ikke for konsekvensene av eventuelle feil i StøyBygg III.

Støybygg er fortsatt under utvikling, og mindre opprettinger kan påregnes i tiden fremover. Dette gjelder både brukergrensesnitt og øvrig funksjonalitet. De delene som gjelder beregning av støy og lagring av data er å betrakte som ferdig utviklet og testet, fra versjon 3.0.51.

Du kan laste ned siste verjon av StøyBygg III her:

 • beta 1.0.4 (20 okt -10).
 • beta 1.0.5 (29 okt -10). Rettet: Sletting av Oracle tabeller. Import fra ekstern database. Manglende rapportdefinisjonsfiler.
 • versjon 3.0.0 (2 des -10). Rettet: Div. funksjoner for batch-prosessering (Init.xml). Brukergrensesnitt for konstruksjoner og lydveger. Oppdatert konstruksjonsdatabase.
 • versjon 3.0.1 (3 des -10). Rettet: Feil ved lagring til database. Feil ved kjøring av Init.xml
 • versjon 3.0.2 (7 des -10). Rettet feil ved import av data fra Støybygg 2. Trunkert figurtekst til maks 255 tegn, og rettet problem med i situasjonsreferanser.
 • versjon 3.0.4 (20 des -10). Rettet feil utendørs lydnivå etter lagring til database. Rettet feil i OutCalc pga feil i utvidet beregningsgrunnlag fra Norcalc. Lagt til mulig brukskategori for ikke støyfølsom bruk.
 • versjon 3.0.9 (2. feb -11). Fikset problem med å importere fra Cadna A til datasett med eksisterende Støybygg 2 data.
 • versjon 3.0.11 (21. febr -11). Rettet problem i forbindelse med lagring av nye situasjoner til database. Støybygg vil nå opprette nye situasjoner i databasen ved behov, selv om dette er en del av konfigurasjonen for databasen.
 • versjon 3.0.12  (22. feb -11). Rettet feil knyttet til import av Norstøy data via init.xml
 • versjon 3.0.21 (15. april -11). Midlertidig versjon for testing mot 64 bit Windows 7.
  Også lagt inn:
  * GUI komponent for sammendrag i Norstøy
  * Absolutte lydveg bidrag til støy i rom
  * Kopiere fasadepunkt ved manuell inntasting
  * Nytt flettevalg: Legge til nye uten å oppdatere eksisterende
  * Tydeligere melding ved alvorlige feil
  * Ny databasestruktur pga tillegg i sammendraget (stille side og Lnatt)
 • versjon 3.0.51 (9. des-11). Release candidate
 • versjon 3.0.53 (18. jan-12)
 • versjon 3.0.56 (23 april-12)
  Endringer:
  * Rettet feilkobling av lydveger under kompliserte lagring av data (fletting)
  * Lagt inn støtte for <deletesit> i init.xml (gjelder grensesnitt mot NorStøy)
  * Endret "standard konstruksjon" ved import av utendørs støy til "tom" bygning.
     Innendørs støynivå blir nå ca 3 dB høyere enn før.
 • versjon 3.0.59 (14 juni-12)
 • versjon 3.0.60 (21 juni-12)
 • versjon 3.0.63 (11 juli-12)
  Endringer:
  * Bedre forklaring av flettealternativer (trykk på hjelp-knapp eller F1-tasten).
  * Lagt til nye konstruksjonselementer fra Byggforsk.
  * Forbedret håndtering av "Aktive Data"-indikator fra Byggforsk.
  * Rettet import/fletting av elementer fra Byggforsk mot eksisterende elementer (Se Informasjon om hvordan dette kan gjøres).
  * Rettet feil som oppstår ved første gangs installasjon av Støybygg, hvor standard konstruksjonsdatabase og konfigurasjon ikke blir kopiert til brukerens programdatakatalog.
 • versjon 3.0.74 (15 oktober -12)
  Endringer:
  * Effektivisert lagring/lesing mot Access database
  * Forsterket den interne avhengigheten mellom tabellene i Access
  * Utvidet rom-listen i vinduet for bruksenhet med kolonner for Leq
  * Åpnet for inntasting i diverse nedtrekkmenyer (bl.a konstruksjon og kommune)
  * Rettet opp og forbedret rutinene for fletting (samkjøring av datasett med ulikt opphav)
  * Andre mindre endringer.
  * For å spare plass er motoren for MS Access fjernet fra installasjonspakken.
    Det forutsettes at MS Access er installert separat.
 • versjon 3.0.81 (20 november -12)
  Endringer:
  * Utvidet støtte for databasesystemer, bl.a. SQLite
  * Gjort spørring mot database robust mhp store/små bokstaver
  * Rettet endel feil 
 • versjon 3.0.98 (4 april -13)
  Endringer:
  * Lagt til Inderøy kommune i kommunelisten.
  * Lagt inn automatisk oversettelse av referanselenkeID til vegident.
  * Forbedret håndtering av bygninger med flere eiere og/eller adresser.
  * Rettet diverse mindre feil, blant annet feil i innendørs maksnivå.
  * Revidert datastruktur i database. Dette medfører at eksisterende databaser ikke kan lastes inn i denne versjonen av Støybygg. For å overføre eksisterende data til ny versjon av Støybygg bør følgende prosedyre følges: (1) Med gammel StøyBygg: Hente alle data ut fra databasen, og eksportere dem til .dat-fil. (2) Med ny StøyBygg: Opprette tabellstruktur på nytt (gjerne i en ny databasefil). Importere .dat-filen, og lagre til databasen.
 • versjon 3.0.100 (12 april -13)
  Endringer:
  * Mindre feilrettinger.
  * Lagt tilbake støtte for detaljrapporter.
 • versjon 3.0.103-C (6 februar 2014)
  Mindre tillegg: Ny rutine for import av data fra Cadna A med utvidet informasjon om bygning.

 • versjon 3.2.4 last ned 32-bit eller last ned 64-bit (3 mars 2017)
  Omfattende endring og oppgradering, for Statens vegvesen:
  * Konstruksjonsdatabasen: Alle datasett omfatter nå 50-5000 Hz.
     Ny og utvidet klassifisering av konstruksjoner.
  * Frekvensområdet for innendørs støy kan velges i brukergrensesnittet.
     Brukeren velger mellom fullt spekter og begrenset (100-3150 Hz).
     Valget påvirker visningen i brukergrensesnittet og rapportene.
     StøyBygg husker valget til neste gang (for hver bruker).
     OBS: valget lagres ikke til database/dat sammen med bygningen.
  * Brukergrensesnittet for spørring mot større databaser er forbedret.
     Dette er mest aktuelt for intern bruk hos SVV.
  * Forbedret løsning når en bruksenhet skal representere
     flere i samme bygning.
  * Forbedret løsning for fletting av data ved import.
  * Nye kategorier for bilder og grafikk kan kobles til bruksenhet.
  * Forbedrede rapporter.
  * Diverse feilrettinger og forbedringer.

  NB! Databaseformatet er endret. Lesing av data fra tidligere format er mulig.
  NB! Programmet er lagt ut i både 32-bit og 64-bit versjon.
          Det er kun 32-bit versjonen som kan bruke Access databasefiler.
          64-bit brukes ved håndtere store mengder bygninger i minnet.
  NB! Det er ikke utarbeidet oppdatert dokumentasjon eller brukerveiledning.
  NB! SINTEF har ingen åpen support-tjeneste for StøyBygg-brukere.
         Spørsmål om programmet bør primært rettes til
         Statens vegvesen v/ Torunn Moltumyr.

 • versjon 3.2.5. Last ned 32-bit eller Last ned 64-bit (24. mai 2017)
  Liten feilretting i import fra matrikkel, samt oppdatert liste over kommuner.
 • versjon 3.4.17. Last ned 64-bit (14. desember 2022)
  Mange endringer.

Systemet for brukerstøtte og hjelp i StøyBygg ligger på internett.
Du får direkte tilgang til det ved å klikke her.

Vi anbefaler nye brukere å lese uavhengig brukerveiledning utarbeidet av Statens vegvesen.

For øvrig informasjon om StøyBygg, ta kontakt med

Herold Olsen, Mobil: 926 96 538, Epost:  

Publisert 25. oktober 2010