Smart transport i distriktene

Innovasjonsprosjektet "Smart transport i distriktene" har utviklet verktøy og tjenester for Mobility-as-a-Service tilpasset grisgrendte strøk. Hovedidéen er et felles system for transportplanlegging, der behov for person- og varetransport samordnes for å utnytte transportressursene optimalt.

Hva gjør vi?

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distriktene der avstandene er store, og transportressursene er begrenset.

I prosjektet har vi utviklet:

  • Et planleggingsverktøy for MaaS-operatører.
  • Flere mobilapplikasjoner for beboere i distriktene hvor de kan planlegge og bestille samkjøring og henting av pakker.
  • En simulator som kan undersøke og sammenligne ulike scenarier for transport, for eksempel reelle og tenkte scenarier for pasienttransport for Sykehuset Innlandet.

Verktøy og prototyper som er utviklet i prosjektet, samt innsikten i behov vi har samlet fra forskjellige brukergrupper, kan brukes for utvikling av nye tjenester, for å spesifisere krav til nye funksjoner i eksisterende systemer, og som beslutningsgrunnlag i planlegging av nye transportsatsinger.

 

Bilde av møtedeltagere ved kick-off i prosjektet
Prosjektdeltagere på arbeidsmøte i Folldal. Foto: J.H. Skjetne/SINTEF

Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandstrafikk, Folldal kommune, Sykehuset Innlandet, Entur AS og SINTEF. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets program TRANSPORT 2025. Mer informasjon finnes på siden Smart transport i distriktene

Varighet: 2019-2022.

 

Medarbeidere i prosjektet

Amela Karahasanovic

Sjefforsker
+47 48 10 88 95
Navn
Amela Karahasanovic
Tittel
Sjefforsker
Telefon
+47 48 10 88 95
Avdeling
Sustainable Communication Technologies
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Dag Kjenstad

Seniorforsker
+47 93 24 92 55
Navn
Dag Kjenstad
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 93 24 92 55
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Oddvar Kloster

Senior programvareutvikler
+47 92 23 70 90
Navn
Oddvar Kloster
Tittel
Senior programvareutvikler
Telefon
+47 92 23 70 90
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Geir Hasle

Vitenskapelig rådgiver
+47 93 05 87 03
Navn
Geir Hasle
Tittel
Vitenskapelig rådgiver
Telefon
+47 93 05 87 03
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Jan Håvard Skjetne

Forskningsleder
+47 93 40 91 91
Navn
Jan Håvard Skjetne
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 93 40 91 91
Avdeling
Sustainable Communication Technologies
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Ophelia A Prillard

Navn
Ophelia A Prillard
Tittel
Organisasjon

Morten Smedsrud

Programvareutvikler
+47 95 73 14 39
Navn
Morten Smedsrud
Tittel
Programvareutvikler
Telefon
+47 95 73 14 39
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS