Smart transport i distriktene

Innovasjonsprosjektet "Smart transport i distriktene" har utviklet verktøy og tjenester for Mobility-as-a-Service tilpasset grisgrendte strøk. Hovedidéen er et felles system for transportplanlegging, der behov for person- og varetransport samordnes for å utnytte transportressursene optimalt.

Hva gjør vi?

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distriktene der avstandene er store, og transportressursene er begrenset.

I prosjektet har vi utviklet:

  • Et planleggingsverktøy for MaaS-operatører.
  • Flere mobilapplikasjoner for beboere i distriktene hvor de kan planlegge og bestille samkjøring og henting av pakker.
  • En simulator som kan undersøke og sammenligne ulike scenarier for transport, for eksempel reelle og tenkte scenarier for pasienttransport for Sykehuset Innlandet.

Verktøy og prototyper som er utviklet i prosjektet, samt innsikten i behov vi har samlet fra forskjellige brukergrupper, kan brukes for utvikling av nye tjenester, for å spesifisere krav til nye funksjoner i eksisterende systemer, og som beslutningsgrunnlag i planlegging av nye transportsatsinger.

 

Bilde av møtedeltagere ved kick-off i prosjektet
Prosjektdeltagere på arbeidsmøte i Folldal. Foto: J.H. Skjetne/SINTEF

Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandstrafikk, Folldal kommune, Sykehuset Innlandet, Entur AS og SINTEF. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets program TRANSPORT 2025. Mer informasjon finnes på siden Smart transport i distriktene

Varighet: 2019-2022.

 

Medarbeidere i prosjektet

Amela Karahasanovic

Sjefforsker
48 10 88 95
Navn
Amela Karahasanovic
Tittel
Sjefforsker
Telefon
48 10 88 95
Avdeling
Sustainable Communication Technologies
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Dag Kjenstad

Seniorforsker
93 24 92 55
Navn
Dag Kjenstad
Tittel
Seniorforsker
Telefon
93 24 92 55
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Oddvar Kloster

Senior programvareutvikler
+47 92 23 70 90
Navn
Oddvar Kloster
Tittel
Senior programvareutvikler
Telefon
+47 92 23 70 90
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Geir Hasle

Vitenskapelig rådgiver
+47 93 05 87 03
Navn
Geir Hasle
Tittel
Vitenskapelig rådgiver
Telefon
+47 93 05 87 03
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Jan Håvard Skjetne

Forskningsleder
93 40 91 91
Navn
Jan Håvard Skjetne
Tittel
Forskningsleder
Telefon
93 40 91 91
Avdeling
Sustainable Communication Technologies
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Ophelia A Prillard

Navn
Ophelia A Prillard
Tittel
Organisasjon

Morten Smedsrud

Programvareutvikler
+47 95 73 14 39
Navn
Morten Smedsrud
Tittel
Programvareutvikler
Telefon
+47 95 73 14 39
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS