Introduksjon

Innovasjonsprosjektet "Smart transport i distriktene" skal utvikle verktøy og tjenester for Mobility-as-a-Service tilpasset grisgrendte strøk. Hovedidéen er å lage et felles system for transportplanlegging, der behov for person- og varetransport samordnes dynamisk for å utnytte transportressursene optimalt.

Bilde av møtedeltagere ved kick-off i prosjektet
Prosjektdeltagere på arbeidsmøte i Folldal.

Hva gjør vi?

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distriktene der avstandene er store og transportressursene er begrenset.

I prosjektet vil vi utvikle:

  • tjenester som kobler transportbehov og tilbud på en kundevennlig, dynamisk, integrert og optimal måte
  • verktøy som beregner indikatorer for kostnader, ressursutnyttelse, ventetid og reisetid og som over tid lærer informasjon om transportbehov
  • simulator som foreslår endringer i transportressurser og tilbud og beregner indikatorer for endringsscenarier

Resultatene vil gi forbedringer innen transport på flere områder: utførelse, operativ planlegging, taktisk planlegging og forvaltning. Nye tjenester og verktøy for planlegging vil støtte samkjøring av personer, gods og varer, og også omfatte nyere transportformer som samkjøring, bildeling og behovstransport ved bruk av fleksible minibusser/taxi for å oppnå optimale reiser. Prosjektet vil forbedre transportsystem og forvaltning for brukerpartnerne, men resultatene vil være generiske slik at de kan tilpasses øvrige deler av Distrikts-Norge.

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandstrafikk, Folldal kommune, Sykehuset Innlandet, Entur AS, HelseINN og SINTEF.

Prosjektet startet i april 2019 og vil vare i tre år.

Prosjektet er finansiert av forskningsrådets program TRANSPORT 2025. Mer informasjon finnes her:

Medarbeidere i prosjektet

Amela Karahasanovic

Sjefforsker
481 08 895
Navn
Amela Karahasanovic
Tittel
Sjefforsker
Telefon
481 08 895
Avdeling
Sustainable Communication Technologies
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Dag Kjenstad

Seniorforsker
932 49 255
Navn
Dag Kjenstad
Tittel
Seniorforsker
Telefon
932 49 255
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Oddvar Kloster

Senior programvareutvikler
+47 922 37 090
Navn
Oddvar Kloster
Tittel
Senior programvareutvikler
Telefon
+47 922 37 090
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Geir Hasle

Vitenskapelig rådgiver
+47 930 58 703
Navn
Geir Hasle
Tittel
Vitenskapelig rådgiver
Telefon
+47 930 58 703
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Jan Håvard Skjetne

Forskningsleder
934 09 191
Navn
Jan Håvard Skjetne
Tittel
Forskningsleder
Telefon
934 09 191
Avdeling
Sustainable Communication Technologies
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Ophelia A Prillard

Navn
Ophelia A Prillard
Tittel
Organisasjon

Morten Smedsrud

Programvareutvikler
+47 957 31 439
Navn
Morten Smedsrud
Tittel
Programvareutvikler
Telefon
+47 957 31 439
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS