8.4.2021 Seminar "Bioprosessering av tare – hvilket utstyr trengs?"

8.4.2021 Seminar "Bioprosessering av tare – hvilket utstyr trengs?"

8.4.2021 Seminar "Bioprosessering av tare – hvilket utstyr trengs?"

Start
08/04/2021

Den norske bioraffineringsplattformen for tare inviterte til seminar på Teams den 8. april for å presentere resultater samt å være i dialog med interessenter for å utvikle næringen videre.  I seminaret ble det bli gitt noen smakebiter fra pågående aktivitet.

Foredragene fra seminaret finnes tilgjengelig her:

1. SBN-P Tareplattform – Status og planer ved Finn Lillelund Aachmann, NTNU
2. Hva inneholder taren – resultater fra prøvetaking blant norske produsenter 2020 ved Øystein Arlov, SINTEF Industri
3. Høsting og håndtering av fersk tare- hvilke metoder skal man velge? ved Tom Ståle Nordtvedt, SINTEF Ocean
4. Hvordan skal man få ut de interessante stoffene – Muligheter med bioprosessering – resultater så lang og planer videre ved Finn Lillelund Aachmann, NTNU

Senior Research Scientist
+47 93 00 88 53