Samarbeidspartnere
I konsortiet i PLAN inngår Hydrolift, Weberg og Ertec som bedriftspartners. SINTEF er FoU-leverandør.

Hydrolift AS har rollen som prosjektleder i PLAN. Hydrolift er en produsent av raske og effektive speedbåter for fritids- og racingmarkedet i hele verden. De utmerker seg med sine løsninger, sin finish og sine prestasjoner. Konkurransen har økt i markedet. Responsen fra kundene viser at produktene er attraktive fordi de oppleves som spesielle, samt at bedriften har rykte for å ligge i front. Hydrolift opplever at kombinasjonen stadige endringer i volum (antall båter), miks (mellom ulike modeller og størrelser) og utførelse (kundetilpasninger) i produksjonen utgjør i dag en utfordring for produksjonen. Løsningene i PLAN skal bidra til at både informasjons- og materialflyten er optimal for produksjonsnettverket.

Weberg AS produserer syrefast båtutstyr til båtprodusenter. De ser en økende bredde i sitt sortiment, og må i stadig større grad produsere på ordre til hvert prosjekt. PLAN skal bidra til å øke fokus på kvalitet og videreutvikling av leveringsprestasjonene mot kjernekundene.

Ertec AS produserer vindskjermer, vinduer, dører, luker og tanker til fritidsbåter og yrkesbåter. Også for Ertec øker stadig bredden i sortimentet, og de ser potensial i å modularisere produktene, redusere lagrene og bedre informasjonsflyten mot kundenes planer og leveranseforpliktelser. Gjennom PLAN ønsker de å redusere administrative kostnader og forbedre sine leveringstider. 

SINTEF Teknologiledelse er utførende FoU-partner og -prosjektleder. SINTEF TL er også prosjektkoordinator og har ansvar for hoveddelen av forskningsinnsatsen i prosjektet og sørge for synergi med andre relevante forskningsprosjekter. Fagmiljøet har bred kompetanse blant annet innen MS, og relevante fagområder  som:

  • Produksjonsstyring og -planlegging 
  • Samarbeidsmodeller for verdikjeder og produksjonsbedrifter
  • Bruk av IKT innen produksjon, logistikk og verdikjedestyring
  • Gjennomføring av forsknings- og utviklingsaktiviteter i nært samarbeid med næringsliv

Publisert 16. september 2011