Velkommen til PLAN

PLAN - Planlegging og styring av småserie båtproduksjon - er et treårig FoU-prosjekt med støtte fra Oslofjordfondet. Hydrolift, ERTEC og Weberg er deltakende bedrifter. SINTEF er med som FoU-leverandør.

Hoveddrivkraften i PLAN er fokus på masseprodusert skreddersøm da norske båtprodusenter har konkurransefortrinn både nasjonalt og internasjonalt i form av gode merkevarer og utmerkede produkter. I tillegg tilbyr de en rekke kundetilpassninger og tilleggsprodukter. Dette øker produktverdien og er et vesentlig konkurransefortrinn, men gjør verdikjeden fra kundeforespørsel til levering kompleks og vanskelig å styre. Samtidig er effektiv informasjonsutveksling, ressurs- og materialstyring i verdikjeden et avgjørende konkurransefortrinn for norske båtprodusenter. For å være konkurransedyktige i et stadig tøffere marked, og beholde produksjon av fritidsbåter i Norge med dens store, positive ringvirkninger nasjonalt og lokalt, må bransjen videreutvikle sine løsninger for masseprodusert skreddersøm (MS).

Prosjektets visjon er formulert som; kundetilfredshet og konkurransekraft gjennom teknologi og kunnskap – ”masseprodusert skreddersøm”. Hovedmålet er å ”utvikle konsept og modeller for planlegging og styring i produksjonsnettverk for kundetilpassede fritidsbåter.”

Forskningsutfordringene er knyttet til hvordan forrettningsstrategien masseprodusert skreddersøm, med fokus på planlegging og styring, vil kunne brukes for å forbedre konkurransedyktigheten til bedriftene i fritidsbåtbransjen:

  1. Integrering av underleverandører i styringen av kundespesifikke komponenter
  2. Profiler for masseprodusert skreddersøm som grunnlag for differentiert styring
  3. Forrettningsmodeller for koordinert ettersalgsservice og -tjenester 

Finansiering

I tillegg til at bedriftene selv stiller med midler, mottar PLAN-prosjektet midler fra Regionalt forskningsfond Oslofjordfondet. Oslofjordfondet skal bidra til å løse utfordringer i regionen gjennom å bringe fram ny kunnskap som bedrifter og offentlige institusjoner i de fire fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold vil ha glede og nytte av. Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling innen energi og miljø, velferd, helse og omsorg, utdanning og opplæring, reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft, og teknologi.

Prosjektleder
Gaute Knutstad, Seniorforsker
Mobil: 93058011
E-post: