Om prosjektet
PLAN spiller en viktig rolle for å øke konkurranseevnen til produsenter av fritidsbåter i Norge gjennom forrettningsstrategien masseprodusert skreddersøm.

For å være konkurransedyktige i et stadig tøffere marked, og beholde produksjon av fritidsbåter i Norge med dens store, positive ringvirkninger nasjonalt og lokalt, må bransjen videreutvikle sine løsninger for masseprodusert skreddersøm (MS). Denne forretningsstrategien innebærer at man skreddersyr produkter i samarbeid med kunden, og leverer produktene med en pris og leveringstid som nesten tilsvarer masseproduserte produkter. For å bli god på masseprodusert skreddersøm må en rekke fagområder adresseres: produkt og modularisering, IKT, produksjonsteknologi, administrative prosesser, planlegging og styring, verdikjedeintegrasjon og arbeidsorganisering. Hydrolift deltar allerede i forskningsprosjekter hvor noen av disse fagområdene er tema. Nå vil de fortsette denne utviklingen, og sette fokus på planlegging, styring og informasjonsutveksling i sitt produksjonsnettverk. For å unngå høyere kostnader enn ved ren masseproduksjon, må alle trinn i prosessen fra bestilling til levering være effektive.

Til tross for at fritidsbåtprodusentene produserer noen av de mest kostbare kapitalvarer vi har i dag, er de relativt små og har begrensede ressurser for forskning og utvikling. Hydrolift er den dominerende aktøren i bransjen når det gjelder høyhastighetsbåter, og i front når det gjelder kompetanse og utvikling innen fritidsbåt. De videreutvikler kontinuerlig sine produkter, og deltar i forskningsprosjekter for å forbedre sin produksjon. PLAN skal bane vei for norsk båtindustri og andre industrier hvor tilpasning og kundeønsker er sentralt.

Publisert 16. september 2011