Partnere

  

Pipelife Norge AS
Pipelife Norge er landets største produsent og leverandør av rørsystem i plast.  Bedriften produserer rør og deler i PVC, PP og PE som  benyttes både til vann og avløp, gass, innendørs avløp, kabelbeskyttelse og elektriske installasjoner. Bedriften produserer årlig 30000 tonn rør, og har en årlig omsetning på rundt  550 millioner kroner. Produktene ekstruderes, sprøytestøpes eller håndlages , og leveres i om lag 2000 varianter. En betydelig andel av produksjonen går til eksport. Dette gjelder spesielt for PE – rør, og for disse produktene har Pipelife Norge hele den vestlige halvkule som marked. Pipelife Norge har en svært god markedsposisjon, og er nummer 1 eller 2 i de markedene de opererer i.

Pipelife Norge har fabrikker på to steder; i Surnadal og i Stathelle. I Surnadal produseres rør og deler i PVC og PP, og fabrikken har rundt 130 ansatte. I Pipelife sitt anlegg i Stathelle lages det rør i PE, og det er i hovedsak store rør i lange lengder som produseres. Fabrikken har 50 ansatte. I tillegg til de to fabrikkene har Pipelife Norge kontorer både i Oslo og Trondheim. Bedriften er en del av Pipelife - gruppen som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler.

 

Ahlsell Norge
Ahlsell Norge er en av Norges ledende grossister og selger varer innen VVS, industri, elektro, kulde, olje og gass, verktøy og arbeidsklær. Varespekteret består av mellom 65 000 og 70 000 ulike artikler, og bedriften betjener det norske markedet gjennom et landsdekkende lager- og distribusjonssystem. Ahlsell har 82 avdelinger spredt over hele landet og til sammen 1200 medarbeidere.

Ahlsell har vært på det norske markedet siden 1971, men røttene til selskapet går helt tilbake til 1877, da det ble startet i Sverige. I 2004 og 2005 kjøpte Ahlsell opp både Stavanger Rørhandel, Bergens Rørhandel og Nexans Distribusjon, noe som gjorde at de ble en av Norges to største fullsortimentsgrossister. Viktige kundegrupper er entreprenører, offentlige virksomheter, rørleggere og elektrikere. Årlig omsetning er 4,9 mrd NOK.

 

 

SINTEF
SINTEF-gruppen er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning. SINTEF ønsker å bidra til utviklingen av Norge gjennom en sunn og bærekraftig utvikling av samfunnet, og vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag til norske og internasjonale kunder.

Forsknings- og utviklingsaktivitetene i OPTILOG-prosjektet utføres i hovedsak av SINTEF Logistikk og SINTEF Industriell økonomi. Nedenfor beskrives de to avdelingene nærmere


SINTEF LOGISTIKK
Fagmiljøet i avdeling for Logistikk består av kompetanseområdene produksjonslogistikk og forretningsutvikling.
Kunnskap om forretningsmodeller og strategi er en viktig premiss for å utvikle helhetlige logistikkløsninger. Produksjonslogistikk er omforming (produksjon, montasje, etc.) og levering (lager, distribusjon, etc.) av produkter i verdikjeden i henhold til kundens behov og på en mest mulig effektiv måte. Forretningsutvikling handler om å identifisere, analysere, vurdere og introdusere nye forretnings- og produktideer.

Avdelingen driver forskning og utvikling både i enkeltbedrifter og i totale verdikjeder, med fokus på følgende områder:
Design av globale verdikjeder
Styringsmodeller for verdikjeder og produksjonsenheter
Utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i logistikk
Forretningsmodeller og strategiutvikling

SINTEF sin ambisjon er å være det ledende nasjonale fagmiljø og internasjonalt anerkjent på vårt fagfelt. Avdelingen har 11 ansatte og fem tilknyttede medarbeidere. Av disse har 14 bakgrunn som sivilingeniører og to som økonomer. Avdelingen har tre personer med doktorgrad, samt seks doktorgradsstipendiater tilknyttet miljøet.

SINTEF INDUSTRIELL ØKONOMI
Avdeling for industriell økonomi består idag av 17 medarbeidere.  Av disse er det 9 senior-forskere og 5 med doktorgrad.  Vi har et nært samarbeid med Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og 3 ansatte med hovedstilling på instituttet har deltidsstilling ved vår avdeling.Våre forskere har faglig utdanning som sivilingeniører (industriell økonomi), økonomer, matematikere og informatikere. Vi arbeider med forskning, utvikling, rådgiving og utredning innenfor følgende fagområder:
 - Operasjonsanalyse
 - Optimering
 - Matematisk modellering
 - Simulering
 - Bedriftsøkonomi
 - Industrialiserng 
 - Intern logistikk
 - Regional analyse
 - Samfunnsøkonomi
I de fleste prosjekt utvikler vi modellverktøy som en del av løsningen.  Det er derfor et visst innslag av programvareutvikling i vårt arbeid, fra prototyper til ferdige applikasjoner.Vår aktivitet innenfor området industriell økonomi handler om å utvikle bedre grunnlag for strategiske og operasjonelle beslutninger.  Økt verdiskaping gjennom rasjonell ressursutnyttelse er her et stikkord.  Målet kan være å maksimere lønnsomhet/minimere kostnader, eller å sette sammen en riktig portefølge av produkter og investeringsmuligheter i en verden preget av usikkerhet. Samspill mellom teknologi, organisasjon og økonomi er viktig i våre prosjekter.  Dette krever blant annet at en ser tekniske og økonomiske problemstillinger i sammenheng, og vi har derfor et utstrakt samarbeid med forskere fra andre deler av SINTEF.  Vi bidrar også til industrialisering og utvikler opplegg for layout og vareflyt i bedrifter.


www.SINTEF.no
www.SINTEF.no/Logistikk
www.Smartlog.no


  

Publisert 4. august 2006