OPTILOG; Optimering av produksjon og logistikk i integrerte vareproduserende verdikjeder

OPTILOG er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt som mål å utvikle en metodikk for etablering av en differensiert og helhetlig verdikjedestrategi for rørprodukter. Dette skal føre til økt konkurransekraft for norske rørprodusenter og deres grossister, samt bidra til å opprettholde rørproduksjon i Norge.

Deltakere i prosjektet er Pipelife Norge og Ahlsell Norge, med SINTEF og NTNU som utførende forskningspartner. Prosjektet finansieres av deltakerbedriftene og Norges Forskningsråd.

Om brukerstyrte innovasjonsprosjekt

OPTILOG er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt; en finansieringsordning fra Norges Forskningsråd. Støtte innvilges til bedrifter som ønsker å gjennomføre et målrettet utviklingsprosjekt for å forbedre egen prestasjon gjennom prosjekter som krever forskerinnsats for å realiseres. Dette skal både føre til en nytteeffekt for de involverte bedriftene gjennom innovasjon og bærekraftig verdiskapning, og skape ny kompetanse som kommer andre bedrifter til gode.

Mer om Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP) og brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Lenker

Pipelife Norge AS
Ahlsell Norge
SINTEF Logistikk
Norges Forskningsråd

 

Prosjektleder:


Logistikksjef Pipelife Norge AS
Telefon: 48008255 

Leder FoU-aktiviteter:


Forsker SINTEF
Telefon: 73 59 71 22