Forskningsutfordringer

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om

  • Hvordan man kan etablere multimodale løsninger som gjør at godsdata effektivt og korrekt kan innhentes elektronisk og automatisk fra transportkjedene.
  • Hvordan godsdata fra automatisk datafangst kan operasjonaliseres og generaliseres slik at de kan inngå i transportmodellene og de samfunnsøkonomiske analysene.

Publisert 1. november 2013