Resultater

Oppsummering av resultatene fra META

 • Natvig, M.K. (2013). META: Final report on project results, SINTEF A24922, ISBN 978-82-14-05331-9 - Tilgjengelig her

META har bidratt til standardisering

Øvrige leveranser fra META

 • NRK-oppslag på Pilot på tungbilkontroll - Tilgjengelig her
 • Natvig, M. K., Moseng, T. K. (2013). META – Specification of Automated Vehicle Control, SINTEF A24920, ISBN 978-82-14-05330-2 - Tilgjengelig her
 • Natvig, M. K., Vennesland, A. (2013). META: Transport Instruction and Response implementation guide, SINTEF A24918, ISBN 978-82-14-05328-9  - Tilgjengelig her
 • Natvig, M. K., Vennesland, A. (2013). META: Transport Status Request and  Notification implementation guide, SINTEF A24919, ISBN 978-82-14-05329-6  - Tilgjengelig her
 • Vennesland, A., Natvig, M. K. (2013). META: Transport Service Description implementation guide, SINTEF A24916, ISBN 978-82-14-05327-2  - Tilgjengelig her
  Vedlegg C er tilgjengelig her
 • Cruzes, D. S., Vennesland, A., Natvig, M. K., Empirical Evaluation of the Quality of Conceptual Models based on user perceptions: a case study in the transport domain, accepted for 32nd International Conference on Conceptual Modeling (ER 2013), Hong Kong, November 2013
 • Natvig, M. K.; Vennesland, A. Information architecture for intelligent goods in transport systems. In: Intelligent goods in transport system. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0204-4. p. 261-276 SINTEF
 • Vennesland, A.; Natvig, M. K. Standardising the intelligent goods concept. In: Intelligent goods in transport system. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0204-4. p. 303-316 SINTEF

Publisert 26. mai 2010