Pilotene i META
META skal realisere tre piloter og teste og evaluere disse. To av pilotene ser på mer effektiv og fleksibel samhandling i multimodale transportkjeder ved at ARKTRANS-grensesnittene realiseres. Grensesnittene skal være multimodale (felles for alle transportformer) og generelle, og dette skal bidra til forenklinger i forhold til dagens løsninger. Den tredje piloten ser på hvordan myndighetene kan tilby mer effektive tjenester til transportsektoren.

Pilotene i META

Annonsering av transporttjenester

SPC Norge skal teste ut og bidra til å evaluere standard informasjonsinnhold for annonsering av transporttjenester. Bl.a. skal man se på hvordan miljøkostnadene kan angis. Transportbrukere eller portaler skal kunne identifisere relevante transporttjenesterved hjelp av den annonserte informasjonen .

Bestilling og oppfølging av transportkjeder

Coop skal bestille transport fra transportportalen TakeCargo, og TakeCargo skal på sin side finne relevante transporttjenester, fra bl.a. Tollpost, og bestille disse. Eventuelt skal det bestilles transportkjeder med flere ledd. Transportøren Tollpost skal motta transportbestillinger og rapportere status. TakeCargo skal motta og formidle relevante statusmeldinger videre til transportbrukeren.

Tungbilkontroll av biler i fart

Statens vegvesen skal hente inn data om bilene fra databaser og fra sensorer i vegen . Biler som har alle forhold i orden slipper å stoppe. Løsningen skal realiseres på E6 syd for Trondheim og dokumenteres ved hjelp av ARKTRANS. Dokumentasjonen skal danne grunnlag for en nasjonal realisering.

Publisert 21. mai 2010