NOFO
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en organisasjon som ivaretar operatørselskapenes oljevernberedskap på den norske kontinentalsokkelen. NOFO sørger for at myndighetenes krav til oljevernberedskap følges. Dette gjøres for og i samarbeid med operatørselskapene.
More about NOFO

Published November 15, 2006

-     AGIP KCO      -      Chevron      -      ConocoPhilips      -      Shell       -      SINTEF      -      Statoil      -     Total