Fremtidens fagarbeider 2014
Hva kreves av fremtidens fagarbeider og hvordan muliggjøres dette gjennom teknologi, organisering og kompetanse? Dette var spørsmålet da vi 24.-25. februar 2014 arrangerte konferanse med tittelen fremtidens fagarbeider på Stiklestad. Rundt 60 deltakere fra bedrifter, fagforeninger, forskning, skole og offentlige virksomheter i landet stilte med sin kunnskap og engasjement.

Tre gode representanter fra HPWS.no-prosjektet og lokalt næringsliv: Ståle K. Johansen (leder i verkstedklubben ved Kværner Verdal), Håvard Haarstad (daglig leder ved Vitec AS) og Morten Hynne (daglig leder ved Grande entreprenør). Foto: Kristian Stokdahl.

 

Hvorfor denne konferansen:

I en norsk industribedrift vi nylig besøkte, en med flere asiatiske søsterbedrifter, kunne de fortelle oss at de asiatiske avdelingene brukte den samme teknologien som i Norge. Like fullt var kostnaden til den norske fagarbeideren 13-gangen av den tilsvarende asiatiske. Likevel var den norske fabrikken konkurransedyktig. Hvordan kan dette ha seg?

Det er klart at timeverkene til norske montører og ingeniører må bestå av noe annet enn timeverkene andre steder dersom en skal få til noe sånt. Kontrollkostnadene kan være mye lavere i en åpen og ærlig bedriftskultur. Kostnader til ledelse, styring og koordinering kan være mye lavere dersom instruks kompletteres med kommunikasjon, og dersom all kommunikasjon gjøres rett-tidig.

Det er nok ikke slik at alle norske bedrifter innen bygg og industri jobber så smart som bedriften nevnt over, men vi er ikke i tvil om at flere kan bli dyktigere til å gjøre lure valg. Det vil imidlertid kreve satsing og innsats, ikke bare bedriftsinternt, men i hele den verdikjeden som frembringer fagarbeidere. På denne konferansen skal vi lære mer om fremtidens fagarbeider - hva som kreves av fremtidens fagarbeider og på hvilken måte vi kan muliggjøre dette gjennom teknologi, organisering og kompetanse.

 

Publisert 5. mars 2014

Dere finner foredragene ved å trykke på lenkene under:

Programmet

Innlegget til Ingvill Kvernmo, EBA

Innlegget til Trond Buland, NTNU

Innlegget til Bjørn Sagmo, Olav Duun v.g.skole

Innlegget til Per Koen Kolstad, NITO

Innlegget til Leif Ottar Heimro, Kværner Stord

Innlegget til Steinar Krogstad, Fellesforbundet

Innlegget til Bård Ofstad, Siemens, samt teksten i sin helhet.

Innlegget til Morten Hynne, Grande entreprenør

I tillegg til bedriftenes egentid, er HPWS.no finansiert gjennom Norges forskningsråd

logo NFR