HPWS.no - High Performance Work Systems i prosjektorientert produksjon

Å være ansatt i byggenæringen eller i verfts industrien i Norge i dag innebærer mer enn å kunne det tekniske faget. De ansatte må også kunne se helheten, være i stand til å planlegge arbeidet, ta ansvar for framdriften i prosjektene, forstå hva som er verdiskapende og hva som ikke er det og være i stand til å lede seg selv og koordinere seg mot andre

Slike selvstendige og initiativrike ansatte senker kontrollkostnadene og vil også øke innovasjons­evnen i bedriften

I praksis har mange gode norske bedrifter fellestrekk med det som de nye lærebøkene kaller "High performance work systems" (Høytpresterende organisasjoner). HPWS-bedrifter preges av bl.a: invol­ve­ring, selvstyring, høy kompetanse og høy lønn.

Prosjekteier, Grande Entreprenør: Morten Hynne

Prosjektleder, SINTEF: Hanne O. Finnestrand

Mob: 990 24 720

Prosjektmederabeider, SINTEF: Johan E. Ravn

Mob: 926 08 355

Prosjektmedarbeider, SINTEF: Lars Skjelstad

Mob: 930 86 685

Prosjektmedarbeider, SINTEF: Gunnar Lamvik

Mobil: 926 08 250

Prosjektmedarbeider, SINTEF: Tove Håpnes

Mob: 930 32 513

I tillegg til bedriftenes egentid, er HPWS.no finansiert gjennom Norges forskningsråd

logo NFR