Oktober 2022: Regjeringa bevilger 10 millioner til GoNorth-toktet i 2023

Pressemelding fra NFD | 6. oktober 2022

- Regjeringa prioriterer å satse på moglegheitene som havet gir. Ressursane frå havet skal nyttas gjennom ei berekraftig forvalting som er basert på kunnskap. Dette skal danne grunnlag for framtidig verdiskaping i heile landet, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Regjeringa foreslår å støtte det internasjonale forskingsprogrammet GoNorth med 10 millionar kroner.

- GoNorth handlar om å styrke norsk kunnskap om Polhavet, om næringslivet sine moglegheiter, samt om Noreg sin rolle og posisjon som arktisk kyststat og leiande polar- og havnasjon, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Programmet GoNorth vil bidra til meir kunnskap og vidare kartlegging av havsokkelen lengst nord. Dette er i tråd med Hurdal-erklæringa. Det planlagde toktet i 2023 skal gjennomførast saman med Alfred Wegener-instituttet i Tyskland.