Desember 2019: GoNorth får positiv omtale i Nordområdemeldingen

Regjeringens nordområdemelding omtaler Polhavet som et område med behov for mer kunnskap. GoNorth får hederlig omtale som nasjonalt landslag.

"I 2009 bekreftet FNs kontinentalsokkelkommisjon Norges krav om sokkelen utenfor 200 nautiske mil nord for Svalbard og inn i Polhavet. Kunnskapen om denne delen av sokkelen er begrenset. Et nytt tverrfaglig konsortium kalt GoNorth har som formål å utvikle et program for forskning av Polhavet. Prosjektet er lansert som et nasjonalt løft og samler nasjonale og internasjonale polare forskningsmiljøer i én organisasjon. Fagmiljøene i nord er sentrale partnere i konsortiet.

Forskningsprogrammet vil bidra med kunnskap som er viktig for forvaltning av miljø og naturressurser i nord. Prosjektet vil bidra til ny kartlegging av norske havområder, gi bedre grunnleggende og anvendt kunnskap av relevans for forvaltning og næringsliv. Prosjektet vil også bidra til å markere norske interesser i området. GoNorth har mottatt tilsagn fra regjeringen til å videreutvikle prosjektet."